Termine

To Become a Member

Impressum


                                                                                                                                  Besucherzaehler

Welkom op onze Internet site

 Museum Norddeich Radio e.V.
 

In de binnenstad van Norden is in de Osterstrasse 11a in een oud gebouw, dat onder
monumentenzorg valt, een nieuw museum ingericht.

Openingsuren
Dinsdag en vrijdag van 16:00 uur tot 18:00 uur;
zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur


Het pakhuis van voorheen           


Allereerst: "Ons" Museum staat in het hart van Norden. Het is vanuit een smal laantje (tegenover Caf
é Ten Cate) in de Osterstrasse te bereiken. Het is ideaal voor toeristen en oude vrienden van Norddeich Radio! Veel collega's van weleer zullen zich het oude gebouw herinneren, dat ongeveer 130 jaar oud is en dat natuurlijk onder monumentenzorg valt. De leden van het museum komen voort uit het dienstverband met Norddeich Radio, uit de radiodienst, de technische dienst, de landlijndienst en de administratieve dienst.
 
Tijdens de inrichting ontdekten we, dat veel bezoekers van de binnenstad tot het bord "Museum" werden aangetrokken. De meesten verzochten ons om een "bezoek vooraf", hetgeen natuurlijk werd toegestaan. Eenstemmig drukten zij hun waardering uit voor het tot nu toe verrichtte werk.


                   Het Museum heden ten dage

                Werktafel radio telegrafie            

Op 21 maart 2015 hebben wij het museum, na een lange tijd van voorbereiding, met een klein feestje geopend. Behalve de plaatsvervangende burgemeester, Barbara Kleen, waren een groot aantal vertegenwoordigers van openbare diensten van de stad Norden aanwezig. Bovendien waren belangrijke, met het museum Norddeich bevriende, verenigingen aanwezig, zoals de “Seefunkkameradscbaft Bremen”, “Seefunk FX Intern e.V. Rostock”, “Freunde der Seefahrt, Emden, “VFDB” (Verband der Funkamateure in Telekommunikation und Post), “DGzRS” (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) en een groot aantal Radioamateurs van plaatselijke verenigingen uit heel Duitsland. Alle bezoekers aan het museum op de eerste dag waren over het algemeen zeer enthousiast over de inrichting van het gebouw, hetgeen ons zeer verheugde.

Hartelijk dank aan al degenen die ons hebben geholpen met de opbouw van het museum.


                  VHF werktafel


Scheepsradiostation
 

Om een opsomming van enkele attributen te geven, zou op dit moment te ver voeren. In het algemeen kan slechts worden gezegd, dat 95% van de apparatuur actief bij Norddeich Radio in bedrijf was, onder anderen een zender uit het zenderpark Osterloog. De ontvangers zijn weer operationeel, de perforator voor de morsetekens en creed uit het lokaal van de "eenzijdige uitzending" functioneren. Telex en morseschrijver zijn beschikbaar.
Om de andere kant van het radiobedrijf met Norddeich Radio te belichten, hebben wij een kompleet radiostation van een schip samengesteld. Het betreft in dezen het radiostation van het voormalige visserij beschermingsvaartuig "Frithjof", dat na uit dienststelling als opleidingsschip "Emssrom" vele jaren in de haven van Leer heeft gelegen. Het schip werd naar Panama verkocht. Het is op 14 januari 2013 in het Engelse Kanaal gezonken na aanvaring met haar eigen sleepboot.


 Zender van het vroegere
 zenderpark Osterloog

                  


Telex werktafel                      


Groeten aan boord van thuis         


     Radiopeildienst               


 

Wij hebben besloten, dat hier geen documentatie over Norddeich Radio wordt vermeld.  Enkele competente medewerkers van eertijds hebben deze thema’s reeds op het internet geplaatst. Zie hiervoor op de volgende links:

Fritz Deiters   Henning Ullrich  Hans-Jörg Pust   Wilhelm Elies